Interview med Kim Varming og foredrag med Pia Hansen

Der er tale om hele to ekstra foredrag. Struktureret som et interview og et foredrag. Vi er stolte over at kunne give jer et Interview med ledende overlæge og Immunolog Kim Varming omkring vacciner og immunforsvaret. Et emne der er højaktuelt og hvor vi derfor har sikret os en af de mest vidende læger når det gælder immunforsvaret herhjemme. Interviewet med Kim vil foregå på foredragsscenen hvor vi har godt 250 siddepladser.

Vi følger dette enestående interview op med et foredrag af Pia Hansen fra Vaccinationsforum. Pia er Cand. Scient. i Biologi. Igennem sin karriere som leder i danske produktionsvirksomheder har hun haft særligt fokus på forsøgsplanlægning, evidens og anvendelsen af data. Det vigtigste i design af stærke videnskabelige eksperimenter er, at de sættes op til at afdække kendte og sandsynlige risici. Man forsøger så og sige på bedste vis at få sit eksperiment til at fejle for dermed at blive klogere.

I sit foredrag vil Pia fra denne vinkel belyse det kontroversielle fagområde vedr. vaccination. Bl.a. vil følgende spørgsmål blive belyst:
• Giver de kliniske afprøvninger af vaccinerne nok viden om bivirkninger og effekt?
• Estimerer vi risikoen for de sygdomme vi vaccinerer mod korrekt?
• Er der belæg for at mistænke, at vaccination kan udløse en autoimmun lidelse?
Den nuværende diskurs på vaccinationsområdet begrænser en sund dialog på området og det giver for Pia ikke mening at tale ud fra et ”anti”- eller ”pro”- vaccine standpunkt. Generelt er der bred enighed blandt forskere om de ting, som vi ikke ved nok om på vaccineområdet og det er vigtigt, at den fremtidige indsats tager udgangspunkt i den enighed og ikke i politiske eller finansielle interesser.

Du kan sikre dig din billet og din pladsreservation til foredraget ved at klikke på køb billet øvers på siden.

Heal what cannot be cured

Close Menu